Kidőlt a Mikulás- 2015 játék promóciós szabályzata


A játék célja

A játék szervezője az önkéntesen regisztráló személyek adataiból üzletszerzési és kapcsolat felvételi listát állít össze, és az összegyűjtött adatokat a regisztráló személyes hozzájárulása alapján, visszavonó nyilatkozatáig, saját üzletszerzési tevékenysége érdekében hasznosítja, továbbá a játék végén átadja az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. részére, közvetlen üzletszerzési céllal történő felhasználása érdekében.

1. A játék időtartama

A játék 2015. november 10 től 2015. december 3- ig tart.
 
A sorsolás 2015. december 4-én 11 órakor, az Aegondirekt.hu Marketing Szolgáltató Zrt. felügyeletével, a játékszabályzat 5. pontjában leírtak szerint, számítógépes szoftver és algoritmus segítségével történik, amely biztosítja a véletlenszerűséget. A játék végén egy nyertes kerül kisorolásra, és a játék eredményét a nyertes azonosítása után teszi közzé a Szervező.

2. A játék Szervezője, és az Adatkezelők

A nyereményjáték szervezője és technikai megvalósítója, a promóciós játék szoftverét biztosító Aegondirekt.hu Marketing Szolgáltató Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., adószáma: 14169285-4-44, cégjegyzék száma: 01-10-045867),továbbiakban Szervező és Adatkezelő.

Az Aegondirekt. hu Zrt. adatbázis marketing tevékenységet folytat, amelynek keretében más vállalkozások megbízásai alapján, elektronikus úton reklámüzeneteket küld azon érintettek részére, akiktől ehhez előzetes felhatalmazással rendelkezik.
 
További Adatkezelő: Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1.; adószám: 10389395-4-44; cégjegyzékszám: 01-10-0401365) továbbiakban További Adatkezelő. Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. egy biztosító társaság, amely különféle biztosítási termékekre biztosítotti közösségeket szervez, biztosítási szerződéseket köt.
 
A Szervező és a További Adatkezelő egyaránt önállóan, egymástól függetlenül kívánják az adatokat kezelni, amelyért adatkezelőként önállóan felelnek. A Szervező és a További Adatkezelő adatkezelési gyakorlatáról a vállalkozások honlapján érhető el további információ.

3. Nyeremények

A Szervező a Nyertes számára a nyerés esetére a promóciós játékba történő regisztrációjakor általa kiválasztott műszaki cikkeket adja ajándékba, max 200.000 Ft értékhatárig.
 
A játék során választható nyeremények:

 • LG Full HD TV
 • SONY Playstation 4
 • Canon digitális fényképezőgép
 • SAL Elektromos kandalló
 • KRUPS Dolce Gusto Piccolo Kávéfőző
 • Carrera kamerás drón
 • SENCOR Gyümölcscentrifuga
 • BEURER ágymelegítő
 • Tristar Csoki szökőkút

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható események bekövetkezte esetén, azonos értékben vagy azonos paraméterekkel rendelkező alternatív nyereményt, vagy vásárlási utalványt, ajánljon fel a nyertesnek.
A nyeremény minden adóvonzatát a Szervező viseli. A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

4. A játékba kerülés feltételei és a játék szabályzata

A játékban való részvétel önkéntes, és ingyenes. A játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, Magyarországon állandó lakcímmel és érvényes telefonszámmal, valamint érvényes e-mail címmel rendelkező cselekvőképes magyar állampolgár, aki: a játék időtartama alatt, regisztrál a játékba az erre a célra létrehozott mikulas.aegondirekt.hu webfelületen, és a megfelelő jelölőnégyzetek kipipálásával elfogadja, hogy

 • a játék végén nevét és lakhelyadatait (irányítószám, település neve) a Szervező nyilvánosságra hozza,
 • valamint hozzájárul, hogy a játékban résztvevő Adatkezelők, a hozzájárulásban megjelölt célból, visszavonó nyilatkozatáig kezeljék adatait.

Amennyiben a játékos Facebook felhasználó, akkor a Facebook rendszerén keresztül is regisztrálhat, a szabályzat elfogadásával és a hozzájárulások megadásával együtt.

Minden regisztráló felhasználó a regisztrációt követően e-mail címére kap egy egyedi azonosítóval ellátott linket, ezzel automatikusan részt vesz a sorsoláson.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játék időtartama alatt kérdőív kitöltési lehetőséget biztosítson a játékosoknak, amit a sorsoláson szerepet játszó plusz virtuális sorsjeggyel jutalmazhat. A kérdőívről a játékos a játék ideje alatt a regisztrációkor megadott e-mail címén értesülhet.

A Szervezőt nem terheli felelősség a felhasználó számítógépének meghibásodása miatti sikertelen regisztráció esetén.

5. A nyertesek kiválasztása

A fődíj véletlenszerű sorsolás útján kerül kisorsolásra. A sorsoláson részt vesznek a 4. és 6. pontban leírtaknak maradéktalanul megfelelő játékosok. A Szervező a nyertes értesítését a sorsolás után a játékos e-mail címén és telefonszámán kísérli meg.
 
A Szervező nem vállal felelősséget, ha a nyertes adatai pontatlan megadása vagy a Szervezővel nem közölt változása miatt nem értesíthető, vagy, ha a nyertes elérhetőségének adatai jogosulatlan személy birtokába kerülnek, a jogosulatlan adatkezelő ezzel visszaél, ezért a jogszerű nyertes értesítése lehetetlenné válik.

Ha a Szervező sem email-en (1 próbálkozás), sem telefonon (5 próbálkozás) nem tudja a nyertest elérni, akkor az ajándékra való jogosultsága elvész. A nyertes később nem érvényesítheti a nyeremény átvételi igényét és a Szervezővel szemben sem kártérítési, sem egyéb megtérítési igénnyel nem élhet. A Szervező vállalja, hogy e-mailes próbálkozás esetén az e-mailes értesítő kiküldésétől számítva 24 órát vár a válaszra.
 
A játékban nem vehetnek részt az Aegondirekt.hu Marketing Szolgáltató Zrt, az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. munkatársai és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói.

6. Adatkezelési szabályok

A nyereményjátékban való részvétel feltétele az önkéntes regisztráció. A regisztráló a regisztrációjával azt fejezi ki, hogy a szabályzatban megjelölt feltételekkel részt kíván venni a játékban és felhatalmazza a játék szervezőjét, hogy adatait a játékkal összefüggő célból a játék időtartama alatt kezelje.

A regisztráló adatait a regisztrációtól eltérő, jelen szabályzatban megjelölt célra csak az érintett külön hozzájárulása alapján kezeljük. A Szervező valamint a További Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezelik, és megtesznek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A regisztráció önkéntes, ezért az adatok megadása előtt, kérjük, mérlegelje a jelen pontban és a fentiekben foglaltakat!

7. Jogorvoslat

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a regisztrálónak bármikor jogában áll személyes adatai kezelése ellen tiltakozni, a hozzájáruló nyilatkozatát indoklás és feltétel nélkül visszavonni, az adatkezelést megtiltani, adatai helyesbítését, zárolását, törlését kérni. A visszavonó nyilatkozatát a Szervezőnél, és a További Adatkezelőnél külön-külön az alábbi elérhetőségeken, online vagy postai címen közölheti.
 
Aegondirekt.hu Marketing Szolgáltató Zrt.
Levélben: 1091 Budapest, Üllői út 1.
E-mail: info@ego-media.hu
Online: http://www.ego-media.hu/leiratkozas/
 
Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.
Levélben: 1091 Budapest, Üllői út 1.
E-mail: ugyfelszolg@aegon.hu
Online: https://www.online.aegon.hu/edm_leiratkozas/index.html
 
A külön-külön tett visszavonó nyilatkozat csak a címzett vállalkozással szemben hatályos.
 
Az érintett a Szervező valamint a További Adatkezelő adatkezelése ellen a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatósághoz, vagy bírósághoz fordulhat.
 
A játék ideje alatti adatkezelés megszüntetése azt jelenti, hogy a regisztrált személy adatai törlésre kerülnek az általa megjelölt Adatkezelőnél, így a nyereményjáték sorsolási adatbázisába sem kerülhet be, és így nem nyerhet.
 
A Szervező a rendszerében tárolt adatokat bizalmasan, a játékos által megadott keretek között kezeli és azokat az adatkezelési felhatalmazással nem rendelkezők számára, az érintett hozzájárulása nélkül nem adja ki.

8. A regisztrált személy által tett nyilatkozatok

Önkénesen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az általam fent megadott személyes adatokat jelen nyilatkozatom visszavonásáig a játék Szervezője, (Aegondirekt.hu Marketing Szolgáltató Zrt) a célból kezelje, hogy üzleti partnerei ajánlatait elektronikusan (SMS, e-mail, MMS) vagy telekommunikációs eszköz útján számomra eljuttassa.
 
Továbbá hozzájárulok, hogy az általam fent megadott személyes adataimat a Szervező (Aegondirekt.hu Marketing Szolgáltató Zrt), a játék végén a sorsolás megtörténte után, átadja a játékszabályzatban megjelölt További Adatkezelőnek ( AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt) annak érdekében, hogy adataimat közvetlen üzletszerzési célból visszavonásig kezelje, ennek keretében saját ajánlatát juttassa el számomra, elektronikus (email, SMS vagy MMS) vagy telekommunikációs eszköz útján.
 
Regisztrációmmal hozzájárulok, hogy nyerésem esetén a játék hitelességének megőrzésének érdekében, a Szervező közzétegye adataimat (név, irányítószám, település név) a játék weboldalán, valamint saját honlapján.

Fogalmak:

Üzletszerzési lista: kizárólag postai címzett reklámküldemények útján a Grt. 6. §-ának (4) bekezdése szerint reklámok közlése céljából a kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást szolgáló, kizárólag az ügyfél nevét, lakcímét, nemét, születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint családi állapotát tartalmazó lista.
 
Kapcsolat felvételi lista: kizárólag a közvetlen üzletszerzés céljából küldendő küldemények fogadásához való hozzájárulás beszerzése érdekében az ügyfelekkel való kapcsolatfelvételt szolgáló, legfeljebb az ügyfél nevét, lakcímét, elektronikus levélcímét vagy elektronikus hírközlési azonosítóját, nemét, születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint családi állapotát tartalmazó lista.


Megpakolom a puttonyt »

X